Monday, May 20, 2013

SIWP

Definisi PIN diperkenalkan 2004, 23 April - meningkatkan kefahaman menyebarluas kepada warga pendidik, pelajar dan masyarakat.

Takrif Integriti tidak terjejas/kukuh berterusan dan boleh dikurangkan- Kejujuran, keikhlasan, ketulusan tidak boleh dipertikaikan dan paling tinggi tempatnya dalam kehidupan seharian - Kamus Dewan.

"  ........kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu. Ia berlandaskan kehidupan terancang....."

Integriti Individu.

"........keselarasan apa yang dikata dan dikota, antara individu dengan individu dengan prinsip moral, etika dan undang-undang serta kepentingan diri dengan kepentingan umum."

"Integriti harus ada dalam diri"

"Amanah, Bersih, Cekap, Amalan Budaya Kita Bermula Daripada Individu Sendiri"

"Sebagai guru beri contoh yang terbaik"

TEKA-TEKI Imam Al Ghazali.
1.  Apakah yang paling hampir dengan diri kita?

2.  Apakah yang paling jauh daripada diri kita?

3.  Apakah yang paling besar di dunia ini?

4.  Apakah yang paling berat di dunia ini?

APAKAH ANDA FAHAM TENTANG INTEGRITI?

Nilai - satu set pengangan yang menjadi asas bagi pembentukan sikap dan kelakuan individu.  Set pengangan ini menentukan kriteria perlakuan yang baik.Barang siapa yang kami angkat diantara kamu memangku sesuatu jawatan, lalu disembunyikannya terhadap sepucuk jarum atau lebih kecil daripada itu maka perbuatanya itu ada pengelapan.  Diadakan datang pada hari kiamat"
 Sabda Rasulullah s.a.w.


No comments:

Post a Comment