Monday, May 20, 2013

SIWP

Definisi PIN diperkenalkan 2004, 23 April - meningkatkan kefahaman menyebarluas kepada warga pendidik, pelajar dan masyarakat.

Takrif Integriti tidak terjejas/kukuh berterusan dan boleh dikurangkan- Kejujuran, keikhlasan, ketulusan tidak boleh dipertikaikan dan paling tinggi tempatnya dalam kehidupan seharian - Kamus Dewan.

"  ........kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu. Ia berlandaskan kehidupan terancang....."

Integriti Individu.

"........keselarasan apa yang dikata dan dikota, antara individu dengan individu dengan prinsip moral, etika dan undang-undang serta kepentingan diri dengan kepentingan umum."

"Integriti harus ada dalam diri"

"Amanah, Bersih, Cekap, Amalan Budaya Kita Bermula Daripada Individu Sendiri"

"Sebagai guru beri contoh yang terbaik"

TEKA-TEKI Imam Al Ghazali.
1.  Apakah yang paling hampir dengan diri kita?

2.  Apakah yang paling jauh daripada diri kita?

3.  Apakah yang paling besar di dunia ini?

4.  Apakah yang paling berat di dunia ini?

APAKAH ANDA FAHAM TENTANG INTEGRITI?

Nilai - satu set pengangan yang menjadi asas bagi pembentukan sikap dan kelakuan individu.  Set pengangan ini menentukan kriteria perlakuan yang baik.Barang siapa yang kami angkat diantara kamu memangku sesuatu jawatan, lalu disembunyikannya terhadap sepucuk jarum atau lebih kecil daripada itu maka perbuatanya itu ada pengelapan.  Diadakan datang pada hari kiamat"
 Sabda Rasulullah s.a.w.


Tuesday, May 14, 2013

Pembelajaran Bestari.(Smart Learning)

Definisi (Smart Learning)
Kemahiran belajar atau cara belajar yang baik dan tersusun.  Kemahiran ini boleh dipelajari dan didapati melalui pengalaman orang yang telah berjaya.  Pelajar yang bijak belajar mengikut bahan yang dipelajarinya serta piawaian yang hendak dicapai.  Cara mereka belajar tidak tergesa-gesa di samping sentiasa menilai prestasi pembelajaran sendiri.  Mereka akan mengingati isi utama dan membuat rumusan.  Kaedah belajar yang berkesan akan melahirkan pelajar yang cemerlang.

Ruang Lingkup (Smart Learning)
Tiga ruang lingkup pembelajaran bestari iaitu pelajar itu sendiri, tenaga pengajar atau guru dan persekitaran sekeliling.  Pelajar mempunyai pengetahuan asas ilmu pembelajaran yang mencapai tahap tinggi manakala pelajar yang rendah kemampuan akan mendapat rangsangan yang kuat daripada guru atau maklum balas pemulihan.  Pembelajaran berkesan jika proses pendidikan dibuat secara teratur.  Oleh itu, pencapaian cemerlang oleh pelajar yang patuh, taat, rajin belajar dan kurang mengalami gangguan emosi.  Pelajar pembelajaran bestari ini mempunyai ciri-ciri;
i.  Pelajar suka bekerjasama.
ii. Suka bertanding atau bersaing.
iii.Penyertaan aktif.
iv.Suka berdikari.


Selamat Hari Guru.

Kami guru Malaysia,
Berikrardan berjanji.
Mendidik dan memimpin,
Putera-puteri negara kita.

Pada Sri Paduka,
Kami tumpahkan setia,
Rukun Negara kita,
Panduan hidup kami semua.

Di bidang pembangunan,
Kami tetap bersama,
Membantu....membina..
Negara yang tercinta.

Amanah yang diberi,
Kami tak persiakan,
Apa yang kami janji,
Tunai tetap kami tunaikan.

Di bidang pembangunan,
Kami tetap bersama,
Membantu...membina....
Negara yang tercinta.

Amanah yang diberi,
Kami tak persiakan,
Apa yang kami janji,
Tunai tetap kami tunaikan.


Sunday, May 12, 2013

Selamat Hari Ibu.

Ibu,
Ilhamku hadir untukmu,
Kini umurku menjangkau warga emas,
Sudah melalui pengalamanmu mendidik anak hingga ke cucu,
Namun, tidak pernah jemu,
Sehingga anak-anakmu menjalani dan mengharungi hidup ini,
Dirimu sentiasa wujud di kalangan anak-anakmu,
Alangkah gigihnya usahamu yang sentiasa kukenang,

Ibu,
Semoga kesihatan mu sentiasa diberi kekuatan,
Doaku saban hari,
Kadang kala diriku sangat lemah berbanding denganmu,
Hanya Allah sahaja tempatku meminta pertolongan,
Hanya pengisian kalimah suci telah membina naluri ini,
Teruskan lah usaha kita bersama sebagai ibu,
Terbinalah keluarga yang bahagia.


Cinta Bahasa.

:(  :(  :)    :)       Cintai bahasa kita sepanjang masa.  Jangan lupa, tanpa bahasa maka pupuslah bangsa.

Saturday, May 11, 2013

Penulisan .

Bahagian A.

PANDUAN UNTUK MENJAWAB BAHAGIAN A
  • Baca dan fahamkan arahan.
  • - Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti
  • yang terdapat dalam gambar.
  • - Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di
  • di bawah.
  • - Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang
  • terdapat dalam gambar di bawah.
  • Perhatikan bahan grafik. Kaitkan kehendak soalan
  • dengan bahan grafik yang diberi.
  • Cari maklumat yang terdapat dalam bahan grafik
  • seberapa banyak yang ada dan tandakan atau
  • senaraikan maklumat tersebut.
 Buat lima ayat sahaja , walaupun terdapat banyak maklumat dalam bahan grafik yang diberi. a. Bina ayat berdasarkan kehendak soalan. i. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar . - Maknanya calon dikehendaki menulis lima ayat tentang aktiviti yang melibatkan kata kata kerja sahaja.
  • Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar /
  • situasi di bawah.
  • - Maknanya calon boleh membina apa saja perkara
  • yang terdapat dalam bahan grafik, tidak kira sama
  • ada melibatkan kata kerta atau situasi yang ada
  • dalam bahan grafik yang diberi.
iii. Boleh gunakan nama watak, tempat, atau apa saja yang sesuai asalkan ayatnya baik tanpa kesalahan ejaan, tanda baca dan struktur ayat.
  • Kalau gambar bersiri, pastikan ayat yang dibina
  • seimbang.
Dua ayat daripada gambar kedua atau tiga ayat daripada gambar kedua. Tiga ayat daripada gambar pertama atau dua ayat daripada gambar pertama.
 Bagi mendapat markah penuh atau cemerlang dalam Bahagian A ini, anda seharusnya:- a. Membina ayat yang sesuai dengan gambar yang diberi. b. Jangan bina ayat yang tiada kaitan dengan gambar dan arahan yang diberi. c. Elakkan daripada membina ayat yang tersirat. d. Bina ayat dengan menggunakan kosa kata yang sesuai dan menarik. Elakkan membina ayat yang mudah.
  • Ayat yang dibina boleh ditulis dalam bentuk:-
  • Urutan nombor;
  • 1. .……………………………………
  • 2. …………………………………......
  • Urutan abjad;
  • a. ……………………………………
  • b. ……………………………………
  • Simbol ( -, /, * dan seumpamanya)
  • d. Perenggan
Ayat yang ditulis tidak semestinya berkaitan antara satu sama lain
Latihan Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.


Nilai-nilai Murni.


BAHAGIAN C MEMBUAT ULASAN Cadangan masa menjawab Bahagian C 20 minit
  • 20 markah
  • Ulasan yang dibuat berpandukan soalan kepada situasi yang diberikan.
  • Tidak kurang 50 patah perkataan.
Membuat Ulasan
Cara Menjawab Soalan
  • Baca dan fahami situasi.
  • Gariskan kata kunci dalam soalan.
  • Sediakan rangka karangan.  Catatkan
  • nilai-nilai murni atau pengajaran yang
  • terdapat dalam teks.
  • Tulis karangan pendek lebih kurang 5 hingga 10 ayat sahaja.
  • Panjang jawapan tidak kurang 50 patah perkataan.
Contoh Soalan Membuat Ulasan
  • Setiap hari Salina akan bangun awal pagi. Setelah menyiapkan diri, Salina akan ke dapur membantu ibunya menyiapkan sarapan. Salina dan keluarganya akan bersarapan bersama-sama. Sebelum pergi ke sekolah, Salina akan bersalaman dengan ayah dan ibunya. Sementara menunggu bas, Salina membaca buku. Tiba di sekolah, Salina terus masuk ke kelas. Dia akan menyapu atau mengemaskan kelasnya. Dia akan memastikan kelasnya berada dalam keadaan ceria.
Senaraikan nilai murni/pengajaran/ amalan baik yang terdapat dalam petikan
  • Bangun awal pagi – disiplin diri
  • Menolong ibu di dapur
  • Bersarapan bersama – kasih sayang
  • Bersalam – menghormati orang tua
  • Rajin / tidak suka membuang masa
  • Suka kepada kebersihan
Ahmad bangun lewat pada pagi itu kerana dia menonton televisyen hingga larut malam. Dia tidak sempat bersarapan. Dia terus mencapai basikalnya untuk pergi ke sekolah tanpa sempat bersalam dengan ibu dan bapanya. Tiba di persimpangan jalan, dia tidak menghirau- kan lampu merah lalu terus memecut ke sekolah. Mujurlah tiada kenderaan ketika itu. Sesampainya di hadapan sekolah, murid-murid telah berada di tapak perhimpunan. Dia terus berlari ke tapak perhimpunan tanpa mengunci basikalnya. Sedang semua murid menyanyi lagu “ Negaraku”, dia masih lagi berlari untuk masuk ke dalam barisan. Ketika hendak pulang ke rumah, dia mendapati bahawa basikalnya telah hilang. Dia telah diberi tumpang oleh rakan untuk pulang ke rumah.
 1. BAHAGIAN C – Cara menulis. Antara nilai murni yang terdapat di dalam petikan ini ialah ……………………………..(huraian/contoh). Seterusnya, terdapat nilai murni…………………… ...................................(huraian/contoh)……………... Di samping itu, terdapat nilai murni……………...... (huraian/contoh)……………………………………….. Selain itu, terdapat nilai murni………………………. …………………………… ..(huraian/contoh)…………. ……………………………………………………………… Akhirnya, kita……………………….(huraian/contoh) …………………………………………………………… .. Kita janganlah…………………………………………... (sekiranya perlu)
  • Untuk mendapat markah yang cemerlang
  • Dalam bahagian C ini, anda mestilah:
  • 1. Membuat ulasan yang jelas dan tepat.
  • 2. Menggunakan ayat yang lengkap/gramatis
  • 3. Berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.
  • 4. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata
  • yang sesuai dan menarik.
  • 5. Pastikan ejaan dan tanda baca serta imbuhan
  • yang digunakan betul.
  • Pastikan penggunaan penanda wacana yang
  • betul dan sesuai bagi mengaitkan ayat yang
  • dibina. Kenalpasti penanda wacana.
Setiap petang adik akan memastikan kerja sekolah yang diberi oleh guru sekolahnya siap. Setelah penat menyiapkan kerja sekolahnya, adik berehat sebentar. Bagi menghilangkan rasa bosannya, adik bermain- main dengan kucing kesayangannya di dalam bilik. Ketika bermain, tanpa disedari adik telah memecahkan cenderamata kesayangan kakak. Kakak merasa sedih melihat cenderamata yang diperolehi daripada sahabat karibnya telah pecah. Emak memarahi adik kerana tidak berhati-hati ketika bermain. Adik rasa bersalah dan meminta maaf kepada kakak. latihan 

Monday, May 6, 2013

PERMAINAN BAHASA


Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.
Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.
Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa murid antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu :
merangsang interaksi verbal pelajar
menambah kefasihan dan keyakinan
menyediakan konteks pembelajaran
bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan
bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan
Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.
Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.
Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa murid antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu :
merangsang interaksi verbal pelajar
menambah kefasihan dan keyakinan
menyediakan konteks pembelajaran
bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan
bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan
Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.
Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.
Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa murid antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu :
merangsang interaksi verbal pelajar
menambah kefasihan dan keyakinan
menyediakan konteks pembelajaran
bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan
bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan

Wednesday, May 1, 2013

Kreatif dan Inovatif.


Refleksi
Terdapat beberapa cadangan yang diberikan untuk mengatasi masalah dalam
meningkatkan lagi penggunaan komputer dalam pengajaran BM seperti :
·         Wujudkan jaringan kerjasama antara panitia atau sekolah dalam PPD.
·         Sediakan peruntukan yang sesuai untuk menyediakan teknologi komputer terkini.
·         Wujudkan prasarana ICT yang sesuai untuk pembelajaran.
·         Perlu ada kumpulan pembinaan bahan yang mendapat dorongan daripada pentadbir.
·         Memberikan lebih dorongan kepada pelajar agar meminati komputer.
·         Semua guru BM perlu diberikan pendedahan aplikasi komputer.

Tajuk  :  Kasih Sayang Membawa Bahagia.


Assalamualaikum w.b.t. terima kasih tuan pengerusi majlis, yang dihormati para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian.

Tetamu datang ke sekolah,
Suasananya sungguh ceria,
Cerita saya ini ialah,
Kasih Sayang Membawa Bahagia.

Di pinggir sebuah kampong tinggal dua orang adik beradik berhampiran dengan hutan.  Adik beradik lelaki ini bernama Sabu dan Sabar.

            Sabar merupakan anak bongsu manakala Sabu adalah anak sulung.  Kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia.  Namun begitu Sabar dan Sabu mempunyai perangai berbeza.  Sifat Sabar yang lebih rajin daripada Sabu serta suka menghabiskan masa memikat burung.  Manakala Sabar keluar mencari rezeki.

            Setiap hari Sabar masuk ke hutan mencari kayu api dan menangkap ikan.  Tugas hariannya itu juga tidak memerlukan pertolongan abangnya.  Tanah sekangkang kera di belakang rumahnya diusaha dengan banyak jenis tanaman.

Kawan-kawan nak tahu,
            Walaupun hidup susah Sabar tidak pernah menyusahkan orang lain.  Keadaan ini berbeza dengan Sabu, setiap hari hanyalah makan dan tidur sahaja.  Dia tidak mahu membantu Sabar membuat kerja dan mengelak dengan berbagai alasan.

Para hadirin sekalian,
            Sabar hanya mampu berdoa supaya abangnya itu akan berubah.  Tanpa saudara-mara Sabar terus berusaha sehingga tanaman di kebunnya hidup subur.

            Pada suatu hari Sabar mengajak Sabu ,mencari kayu api tetapi dia menolak dan memberi alasan untuk memikat burung.  Sabar meneruskan usaha berbekalkan semangat dan ketabahan.

            Sabar mempunyai suara merdu dan suka menyanyi setiap kali menebang pokok.  Binatang di hutan juga suka berkawan dengan Sabar kerrana sifat penyayangnya.  Sabar berhenti di sebuah sungai untuk menahan lukah.

“Airmu mengalir dari gunung jauh di sana, tak berhenti-henti bila sampai di laut nanti.”

Begitulah kehidupannya setiap hari, walaupun penat dia berasa gembira.

 Berhenti makan, penat bekerja,
 Ikan kering dan nasi, makanan yang sama,
Pucuk-pucuk kayu cuma sayurnya,
Hingga lewat petang teruskan kerja.

            Tiba-tiba seekor burung Nuri hinggap dibahunya.  “Wahai Nuri yang cantik,  alangkah bahagianya kalau aku berkahwin dengan puteri raja, tentu aku tidak perlu bersusah payah di hutan ini”.  “Wahai Sabar, kamu jangan takut.  Pasti hari bahagia akan datang”.  Terperanjat Sabar melihat burung Nuri itu boleh berkata-kata.  “Wahai Nuri yhang bijaksana, bagaimana kamu boleh berkata-kata?”.  “Itukan kuasa Tuhan.  Bolehkah kita menjadi kawan yang baik?”.

            Mereka berkawan baik.  Nuri berasa kasihan pada Sabar kerana mempunyai abang yang sangat pemalas.  Walau bagaimanapun Sabar tetap menyayangi abangnya.  Sabar yang suka menolong binatang di hutan itu diberi rezeki yang melimpah- ruah.  Sabar bersyukur kepada Tuhan.  Apabila Sabu melihat burung Nuri kepunyaan Sabar dia cuba untuk menjualnya di pasar tetapi tidak dibenarkan oleh Sabar.

            Sabar menceritakan kepada Sabu bagaimana dia memperolehi burung Nuri itu.  Sabupun cuba untuk ke hutan tetapi telah dipatuk ular air semasa mengangkat lukah di sungai.  Sabar terpaksa menjaga abangnya sehingga sembuh.  Namun Sabar yakin Sabu akan berubah satu hari nanti.  Walaupun abangnya masih menyalahkan Sabar tentang apa yang berlaku ke atas dirinya.

            Pada keesokkan harinya, Sabar pergi ke hutan seperti biasa untuk mencari rotan untuk dijual.  Dia melalui hutan itu hingga tersesat.  Dia berjumpa sebuah gua lalu bermalam di situ.  Pada malamnya Sabar bermimpi dibawa seorang puteri ke istananya.  Dia dijamu dengan makanan yang lazat-lazat.  Puteri itu mengetahui tentang hasrat Sabar untuk mengahwinkan abangnya.

Para hadirin sekalian,
            Apabila tersedar Sabar telah berada di hadapan rumahnya.  Sabar lihat abangnya sedang menangis.  Sabu terus memel;uk adiknya dan menyesal dengan sikapnya.  Seminggu ditinggal oleh adiknya yang difikirkannya telah mati di hutan.  Sabar menceritakan tentang bakal isteri yang akan ditemui oleh abangnya di pekan.
            Keesokan harinya Sabar berbekalkan sebiji batu yang diambil daripada puteri  telah pergi ke pekan.  Menurut puteri itu, batu itu boleh menyembuhkan pelbagai penyakit.  Sabu akhirnya telah menyembuhkan penyakit misteri anak Tok Penghulu lalu mengahwininya.  Sabar datang menziarahi abangnya bersama burung Nurinya.

            Pada suatu hari Sabar pulang dari hutan dan didapati rumahnya dikemas dan makanan enak telah disediakan.  Alangkah terperanjatnya Sabar bila lihat seorang perempuan yang sangat cantik sedang memasak dan mengemas rumah.  Sabar teringat akan mimpinya lalu menangkap perempuan itu.

Kawan-kawan nak tahu,
            Rupa-rupanya puteri kayangan yang suka bermain di hutan dan berhasrat menjadikan Sabar suaminya.  Sejak dari itu hiduplah Sabar penuh dengan kegembiraan.

Teladannya ialah berbuat baik sesama manusia dan haiwan akan mendapat balasan yang baik.  Oleh itu marilah kita sama-sama menjadi manusia yang berbuat baik sesama makhluk Tuhan. 

            Sekian sahaja cerita saya,
 
Kasih sayang membawa bahagia,
Cukup sudah sampai di sini,
Berbuat baik sesama manusia,
Maka berakhirlah cerita ini.

Sekian terima kasih.
 

Penulisan.


PENGENALAN
Dalam memperkatakan teknologi dalam pendidikan, terdapat beberapa isu
yang sering dikaitkan dalam pengajaran menggunakan komputer.   Pengajaran menjadi tidak berkesan kerana kurangnya persediaan guru untuk membangunkan pengajaran yang berbantukan komputer.. Inilah kekangan yang paling ketara.

Di samping itu terdapat juga permasalahan dari segi hardware untuk perisian kursus, sikap guru, pentadbir, latihan, galakan keluarga dan pengaruh komuniti  yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan dalam bilik darjah . Walaupun pelajaran BM hanya melibatkan penguasaan kemahiran bahasa yang kelihatannya agak mudah untuk dikuasai, namun masih terdapat beberapa isu yang dianggap boleh mengganggu keberkesanan pengajaran . Masalah tersebut termasuklah penguasaan kemahiran asas BM seperti lisan, membaca dan menulis. Pada tahap yang lebih tinggi, masih terdapat pelajar yang tidak dapat memahami teks yang dibaca dengan sempurna.

Di samping itu, pada tahap sekolah menengah, penguasaan menulis juga masih lagi perlu diberi perhatian untuk memastikan objektif pengajaran BM tercapai. Oleh hal yang demikian, penggunaan komputer dalam pengajaran BM dilihat sebagai satu usaha yang sesuai untuk memberikan impak terhadap permasalahan yang dihadapi. Sebagai alat bantu pengajaran yang terkini sifatnya, penggunaan komputer dilihat sebagai usaha yang mampu mengubah persepsi pelajar terhadap pembelajaran BM.

 Guru BM sebagai pengendali pengajaran, perlu mempunyai keterampilan dalam mengendalikan pengajaran bahasa berbantu komputer. Walaupun terdapat kesukaran dalam melaksanakannya, guru perlu bersedia dengan kemahiran dan pengetahuan selaras dengan keperluan pendidikan kini yang memerlukan pengajaran lebih berpusatkan pelajar.

Friday, April 26, 2013

Pengajaran yang berkesan.


Berdasarkan rumusan daripada (Thornburg, 1995),  Thesestrategis to student-centered learning, school is not just a small period in a child’s life, it is “lifelong learning”, and each student can learn what is important of them.
            (Ally, 1996),  Student centered approach lets student take on a proactive role by working with others, using a variety of resources, and learning of evaluating skills on a continuoses basis that they can use throughout life.
            Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang meningkatkan hasil pembelajaran murid bagi tujuan mencapai matlamat pendidikan yang lebih luas.  Sistem pendidikan yang benar-benar bebas berasaskan ‘pembelajaran terarah kendiri’ sebenarnya tidak berlaku kerana hampir semua sistem pendidikan di setiap negara dibentuk dan dirancang badan ‘luar’ daripada pelajar (misalnya Kementerian Pelajaran) daripada segi kurikulum, bahan pembelajaran (buku teks) dan system peperiksaan atau penilaian.  Walau bagaimanapun masih ada ruang untuk guru dan murid membuatinovasi kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk memudahkan proses pembelajaran yang bermakna dalam konteks bilik darjah masing-masing.

Wednesday, April 24, 2013

Keperluan Asas Kehidupan.

Tanpamu tiadalah wujud kehidupan di muka bumi ini.  Suci airmu mencuci segala kekotoran yang sentiasa melanda di segenap limpahannya tanpa batasan.  Kesyukuran semua benda hidup mencerminkan kejernihan air yang sangat menarik semua hidupan untuk menikmatinya.

Tuesday, April 23, 2013

Aplikasi Teknologi Di Dalam Pembelajaran dan Pengajaran.


Refleksi
Terdapat beberapa cadangan yang diberikan untuk mengatasi masalah dalam
meningkatkan lagi penggunaan komputer dalam pengajaran BM seperti :
·         Wujudkan jaringan kerjasama antara panitia atau sekolah dalam PPD.
·         Sediakan peruntukan yang sesuai untuk menyediakan teknologi komputer terkini.
·         Wujudkan prasarana ICT yang sesuai untuk pembelajaran.
·         Perlu ada kumpulan pembinaan bahan yang mendapat dorongan daripada pentadbir.
·         Memberikan lebih dorongan kepada pelajar agar meminati komputer.
·         Semua guru BM perlu diberikan pendedahan aplikasi komputer.


1)    Apakah yang dimaksudkan dengan teori pembelajaran.

Pembelajaran adalah satu proses mengakumulasi maklumat dan pengalaman secara berterusan yang berlaku dalam diri seseorang sejak dilahirkan. Proses ini berlaku dalam dua bentuk sama ada disedari atau pun tidak disedari. Teori pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. Stalling (1973) berpendapat bahawa pengajaran berdasarkan tiga kriteria yang penting. Pertama pembelajaran harus menampakan perubahan dalam tingkah laku. Kedua, pembelajaran harus melibatkan sesuatu pemikiran. Ketiga pembelajaran harus menghasilkan perubahan melalui pengalaman dan latihan. Menurut Crow & Crow (1983) pula, pembelajaran adalah pemerolehan tabiat, pengetahuan dan sikap. Pembelajaran melibatkan cara baru membuat sesuatu kerja. Ia berlaku dalam percubaan individu untuk mengatasi rintangan atau untuk menyesuaikan diri kepada situasi baru.

Sunday, April 21, 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA

MATA PELAJARAN DAN KELAS   : BAHASA MALAYSIA / TAHUN 2 BESTARI

TEMA/ TAJUK                                   : KEKELUARGAAN / BAPA SAUDARA SAYA

MASA                                                  : 7.30 – 8.30 PAGI

STANDRAD PEMBELAJARAN         : 2.3.1

OBJEKTIF PEMBELAJARAN            : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ,murid berupaya,
     membaca kuat 5 ayat penyata dengan lancar,sebutannya yang 
                                                            jelas,intonasi yang betul dan  berjeda.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN    : 1) Murid dipaparkan pokok keluarga menggunakan skrin besar computer.

PEMBELAJARAN                           2) Murid bersoal jawab dengan guru tentang pokok keluarga 
  (rujuk lampiran 1)

 Contoh: (sambil merujuk gambar ibu)
1.       Siapakah ini?
2.       Siapakah nama ibu awak?
                                                              (sambli merujuk gambar bapa saudara)
1.       Siapakah ini?                                              
2.       Siapakah nama bapa saudara kamu?
3) Murid memerhati ’ slaid power point’

4) Murid mengikut guru membaca dengan kuat berpandukan  gambar   
     tunggal dengan ayat penyata.

5) Murid membaca kuat dengan intonasi,sebutan dan jeda yang betul
    secara
i)                    Kumpulan
ii)                   Individu
(rujuk lampiran 2)

                                                6) Pertandingan Membaca kad ayat antara kumpulan(lampiran 2)
                                                     Kumpulan yang menang diberi ganjaran,yang kalah (galakan)
                                                          7) Pengukuhan
    Murid melengkapkan ayat penyata yang sesuai dengan gambar yang
    Diberi (rujuk lampiran 3-lembaran kerja kelas)

8) Pemulihan
    Murid yang dibimbing membaca semula kad ayat dengan        
    sebutan,intonasi dan jeda yang betul (rujuk lampiran 4-Pemulihan)

9)Pengayaan
   Murid diberi kad kad gambar dan diminta menulis 5 ayat mengenai
   keluarga sendiri berdasarkankad gambar yang diberi.

ELEMEN MERENTAS                      Nilai murni : menghormati keluarga dengan menggunakan
KURIKULUM                                                           panggilan yang betul
                                                              TMK             : Murid belajar melalui TMK

BAHAN BANTU MENGAJAR        Skrin, komputer,slaid power point gambar tunggal, kad gambar, kad ayat

PENILAIAN PEMBELAJARAN      :Murid membaca secara bergilir-gilir ayat penyata dengan lancar
PENGAJARAN                                sebutan,dan intonasi yang betul

REFLEKSI                                         :      i)           30 daripada 36 orang murid berupaya menguasai P & P
ii)                     6 orang murid yang belum menguasai akan dibimbing
                                                                            (aktiviti pemulihan)
iii)                   Murid yang menguasai akan diberi lembaran kerja pengayaan

NENEK 
 ATOK


 Pendidikan sebagai satu alat untuk melahirkan warganegara yang berkualiti.


Monday, April 15, 2013

Peranan Nur (cahaya).

'Nur' atau cahaya itu ialah sesuatu yang menyebabkan kita nampak dengan jelas sesuatu, baik dengan kata kasar, ataupun mata hati.  Cahaya perlu dalam kehidupan manusia, khususnya cahaya atau ' nur' yang berhubung dengan agama dan penerimaan petunjuk atau hidayah daripada Allah s.w.t.

NUR ITU TERBAHAGI KEPADA DUA

'Nur' Lahir (Hissi) iaitu cahaya untuk melihat sesuatu dengan mata kasar seperti sinaran matahari yang memberi kita cahaya terang seperti keadaan pada siang hari.

'Nur' Batin (Maknawi) iaitu cahaya untuk melihat dengan mata hati terhadap sesuatu yang ghaib atau memahami sesuatu hakikat atau pengertian.
Friday, April 12, 2013

PEMBUDAYAAN ICT.Penggunaan Alatan ICT.

   
JENIS-JENIS PERIBAHASA,


PERIBAHASA
  Simpulan Bahasa                                                                                          Kata-kata Hikmat
                        Bandingan                                                                    Bidalan
                                               Perumpamaan                   Pepatah1.       Simpulan bahasa yang mempunyai dua makna.
Contoh :
(a)     Ada angin  : 
Ø  Mempunyai kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu.
Ø  Sikap atau perasaan seseorang yang suka meninggi diri.
(b)   Anak buah :
Ø  Orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua seperti ketua pejabat atau penghulu.
Ø  Anak saudara.
(c)    Langgar bahasa  : 
Ø  Bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar.
Ø  Tingkah laku atau kelakuan yang tidak sopan atau melanggar adat.


2.      Simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama.
Contoh  :
Muka talam, muka tebal dan muka tembok  : 
Ø  Seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu.
            Tua keladi, tua kutuk dan tua lengkuas  : 
Ø  Seseorang yang sudah lanjut usianya tetapi perangai tidak senonoh atau jahat.
3.      Bentuk atau ciri Simpulan Bahasa.
(a)     Terbentuk daripada penggunaan kata nama am.
Contohnya :  anak buah, buah tangan,lipas kudung
Kata Nama Am  -  anak, buah, lipas
(b)   Terbentuk daripada penggunaan kata kerja.
Contohnya : ajak-ajak ayam, buat bodoh dan pasang telinga.
Kata Kerja  -  ajak, buat dan pasang.
(c)    Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif.
Contohnya :  besar kepala, bodoh sepat dan kecil hati.
Kata Adjektif  -  besar,bodoh dan kecil.
(d)   Terbentuk daripada penggunaan Kata Nama Khas.
Contohnya  :  Abu Jahal, Mat Jenin, dan Pak Kaduk.
Kata Nama Khas  -  Semua kata nama khas.
(e)    Terbentuk daripada nilai kepercayaan.
Contohnya :  air pinang, batu buyung dan makan bulan.