Friday, April 12, 2013

JENIS-JENIS PERIBAHASA,


PERIBAHASA
  Simpulan Bahasa                                                                                          Kata-kata Hikmat
                        Bandingan                                                                    Bidalan
                                               Perumpamaan                   Pepatah1.       Simpulan bahasa yang mempunyai dua makna.
Contoh :
(a)     Ada angin  : 
Ø  Mempunyai kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu.
Ø  Sikap atau perasaan seseorang yang suka meninggi diri.
(b)   Anak buah :
Ø  Orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua seperti ketua pejabat atau penghulu.
Ø  Anak saudara.
(c)    Langgar bahasa  : 
Ø  Bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar.
Ø  Tingkah laku atau kelakuan yang tidak sopan atau melanggar adat.


2.      Simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama.
Contoh  :
Muka talam, muka tebal dan muka tembok  : 
Ø  Seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu.
            Tua keladi, tua kutuk dan tua lengkuas  : 
Ø  Seseorang yang sudah lanjut usianya tetapi perangai tidak senonoh atau jahat.
3.      Bentuk atau ciri Simpulan Bahasa.
(a)     Terbentuk daripada penggunaan kata nama am.
Contohnya :  anak buah, buah tangan,lipas kudung
Kata Nama Am  -  anak, buah, lipas
(b)   Terbentuk daripada penggunaan kata kerja.
Contohnya : ajak-ajak ayam, buat bodoh dan pasang telinga.
Kata Kerja  -  ajak, buat dan pasang.
(c)    Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif.
Contohnya :  besar kepala, bodoh sepat dan kecil hati.
Kata Adjektif  -  besar,bodoh dan kecil.
(d)   Terbentuk daripada penggunaan Kata Nama Khas.
Contohnya  :  Abu Jahal, Mat Jenin, dan Pak Kaduk.
Kata Nama Khas  -  Semua kata nama khas.
(e)    Terbentuk daripada nilai kepercayaan.
Contohnya :  air pinang, batu buyung dan makan bulan.

No comments:

Post a Comment