Sunday, April 21, 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA

MATA PELAJARAN DAN KELAS   : BAHASA MALAYSIA / TAHUN 2 BESTARI

TEMA/ TAJUK                                   : KEKELUARGAAN / BAPA SAUDARA SAYA

MASA                                                  : 7.30 – 8.30 PAGI

STANDRAD PEMBELAJARAN         : 2.3.1

OBJEKTIF PEMBELAJARAN            : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ,murid berupaya,
     membaca kuat 5 ayat penyata dengan lancar,sebutannya yang 
                                                            jelas,intonasi yang betul dan  berjeda.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN    : 1) Murid dipaparkan pokok keluarga menggunakan skrin besar computer.

PEMBELAJARAN                           2) Murid bersoal jawab dengan guru tentang pokok keluarga 
  (rujuk lampiran 1)

 Contoh: (sambil merujuk gambar ibu)
1.       Siapakah ini?
2.       Siapakah nama ibu awak?
                                                              (sambli merujuk gambar bapa saudara)
1.       Siapakah ini?                                              
2.       Siapakah nama bapa saudara kamu?
3) Murid memerhati ’ slaid power point’

4) Murid mengikut guru membaca dengan kuat berpandukan  gambar   
     tunggal dengan ayat penyata.

5) Murid membaca kuat dengan intonasi,sebutan dan jeda yang betul
    secara
i)                    Kumpulan
ii)                   Individu
(rujuk lampiran 2)

                                                6) Pertandingan Membaca kad ayat antara kumpulan(lampiran 2)
                                                     Kumpulan yang menang diberi ganjaran,yang kalah (galakan)
                                                          7) Pengukuhan
    Murid melengkapkan ayat penyata yang sesuai dengan gambar yang
    Diberi (rujuk lampiran 3-lembaran kerja kelas)

8) Pemulihan
    Murid yang dibimbing membaca semula kad ayat dengan        
    sebutan,intonasi dan jeda yang betul (rujuk lampiran 4-Pemulihan)

9)Pengayaan
   Murid diberi kad kad gambar dan diminta menulis 5 ayat mengenai
   keluarga sendiri berdasarkankad gambar yang diberi.

ELEMEN MERENTAS                      Nilai murni : menghormati keluarga dengan menggunakan
KURIKULUM                                                           panggilan yang betul
                                                              TMK             : Murid belajar melalui TMK

BAHAN BANTU MENGAJAR        Skrin, komputer,slaid power point gambar tunggal, kad gambar, kad ayat

PENILAIAN PEMBELAJARAN      :Murid membaca secara bergilir-gilir ayat penyata dengan lancar
PENGAJARAN                                sebutan,dan intonasi yang betul

REFLEKSI                                         :      i)           30 daripada 36 orang murid berupaya menguasai P & P
ii)                     6 orang murid yang belum menguasai akan dibimbing
                                                                            (aktiviti pemulihan)
iii)                   Murid yang menguasai akan diberi lembaran kerja pengayaan

NENEK 
 ATOK

No comments:

Post a Comment